Pakalpojumi

Mūsu kompanijas piedāvātie pakalpojumi

Pilnvarota pārvaldība

Pilnvarota pārvaldība

Pilnvarota pārvaldība dzīvojamā vai komerciālā nekustamā īpašuma nomas tirgū – salīdzinoši jauns nekustamā īpašuma speciālistu pakalpojums. 

Pilnvarotās pārvaldības uzdevums ir tāds: aģentūra pēc nekustamā īpašuma īpašnieka uzdevuma uzstājas, kā pilnvarota persona, t.i. Pilnvarotais pārvaldnieks, un faktiski pārņem uz sevi visus nekustamā īpašuma īpašnieka pienākumus, atbildību un riskus, kas saistīti ar nomu.

Nekustamā īpašuma nodošana pilnvarotā pārvaldībā nerada īpašuma tiesības pāriešanu pie Pilnvarotā pārvaldnieka.

Pirmkārt, šis pakalpojums domāts nekustamā īpašuma saimniekiem, kuri aizbrauc uz ilgu laiku uz ārzemēm, kuriem ir cits nekustamais īpašums vai vienkārši nav laika nodarboties ar viņiem neraksturīgu nodarbi.

  • Lai pilnvarotā persona varētu pārstāvēt Jūsu intereses uz likumiskiem pamatiem, starp pilnvaroto personu un īpašnieku tiek noslēgts Pilnvarotas pārvaldības līgums.
  • Pilnvarotas personas pilnvaru un pienākumu loks tiek noteikts pēc pušu vienošanās un tiek atspoguļots līgumā. Visbiežāk ir pieprasīts standarts pakalpojumu komplekts – Nomnieka meklēšana, nomas līguma noslēgšana, nomas maksas saņemšana, komunālo pakalpojumu apmaksa, skaitītāju pārbaude, nekustamā īpašuma stāvokļa kontrole un naudas pārskaitīšana īpašniekam. Dažreiz nekustamā īpašuma īpašnieki uzdod pilnvarotai personai uzdevumu nopirkt jaunās mēbeles, vai otrādi, izvest īpašumu uz nomas periodu utt.
  • Pirms sava nekustamā īpašuma iznomāšanas „pilnvarojumu nodošanas” ir jānoprecizē, ar ko konkrēti tiks noslēgts līgums: ar juridisko personu vai ar fizisko (privāto mākleri). Jo, kamēr ir spēkā uzdevums, atbildība par Jūsu nekustamo īpašumu un mantu, kā arī par naudas savlaicīgu samaksu pieder pilnvarotai personai.

Pieņemsim, ka īrnieks izbrauca bez brīdinājuma, „aizmirstot” apmaksāt rēķinus. Nekustamā īpašuma saimniekam nav nozīmes, vai pilnvarota persona atradīs to īrnieku vai ne, jo nodarītus zaudējumus, īres maksas vai rēķinu parādus apmaksās pilnvarota persona. Šajā gadījumā ļoti liela nozīme ir pilnvarotas personas statusam. Pieprasījums no privātpersonas, atšķirībā no firmas, nav liels, – par šo laiku viņš var paspēt bankrotēt, aiziet no darba, kļūt par bezdarbnieku vai vienkārši aizbraukt.

  • Īpaša uzmanība ir jāpievērš finanšu norēķiniem. Pilnvarojuma līgumā ir nepieciešams uzrādīt minimālas likmes apmēru par Jūsu nekustamā īpašuma nomu, tad pilnvarotai personai nebūs tiesību piedāvāt Jūsu nekustamo īpašumu par mazāku cenu.
  • Turklāt, pilnvarojuma līgumā ir jāatrunā, kādā veidā jūs saņemsiet naudu. Parasti, tā tiek pārskaitīta personiskajā kontā vai glabājas līdz tam momentam, kad jūs pēc tās atbrauksiet.
  • Tā kā pilnvarota persona apņemas ne tikai atrast nomnieku, bet arī kontrolēt, kā viņš ievēros jūsu prasības, ir jāatzīmē, cik bieži ir nepieciešams ierasties „ar pārbaudēm”.
  • Paredzēt Pilnvarotas pārvaldības līgumā visas situācijas, kuras var rasties nākotnē, ir ļoti sarežģīti. Tādēļ papildus vienošanās ar pilnvarotu personu (piemēram, speciālistu pieaicināšana remontdarbu vai restaurācijas darbu veikšanai) var noformēt vēlāk, kā pielikumu līgumam.
  • Ja jūsu nekustamā īpašuma cena nomas tirgū nav lielāka par 100 EUR, aģentūra neatteiksies kļūt par jūsu pilnvarotu personu. Jebkurā gadījumā rieltori iepriekš novērtēs jūsu dzīvokli, novērtēs tā likviditāti un savu iespējamo peļņu. Atkarībā no līguma noteikumiem, no dzīvokļa tipa un remonta kvalitātes, aģentūra katru mēnesi atskaitīs 20 – 30% komisijas naudas no nomas likmes.

Garantējam godīgumu, krietnumu, Jūsu finanšu un tiesisko interešu ievērošanu!

Pilnvarota pārvaldība


Pēc sīkākas informācijas lūdzam vērsties pa telefoniem:
tālr.: 6 7279494; mob. 20388854.

vai elektroniskajā pastā: info@specplus.lv

Ar cieņu „Nekustamo īpašumu aģentūra „SPECIALISTI pluss”

Novij25.04.2016._serij